Energieprijzen

Specifieke maatregelen om onze klanten te ondersteunen.

Beste klanten, de energie- en grondstofprijzen zijn de afgelopen maanden enorm gestegen, met grote gevolgen voor de economische situatie van ons land. Door de hoge energieprijzen komt ook de financiële situatie van tal van gezinnen onder druk te staan.

Om die reden heeft de federale overheid samen met de financiële sector een betalingsuitstel voor woonkredieten aangekondigd voor klanten die het hardst getroffen zijn door de energiecrisis. In deze context zet ook Record Credits zich in om jou een oplossing aan te bieden.

Ontdek hier hoe we je kunnen helpen.

Betalingsuitstel voor particulieren
Wat houdt het betalingsuitstel juist in?

Een betalingsuitstel voor een woonkrediet houdt in dat je gedurende 12 maanden geen kapitaal meer moet aflossen. De interesten blijf je wel betalen. De looptijd van je krediet zal verlengd worden met 12 maanden.

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Dit uitstel gaat niet terug in de tijd en is dus enkel geldig voor komende aflossingen.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Om een betalingsuitstel voor je hypothecair krediet (enkel het kapitaal, niet de interesten te krijgen, moet je voldoen aan deze vier voorwaarden:

Het gaat om een hypothecair krediet van je hoofdverblijfplaats in België (op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel).
Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen (van alle kredietnemers samen) op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend. Als je samen met je partner een hypothecair krediet hebt afgesloten, mag jullie totaal roerend vermogen samen niet hoger zijn dan 10.000 euro.
Er was op datum van 1 maart 2022 geen betalingsachterstand op het krediet waarvoor betalingsuitstel wordt gevraagd”.
Je hebt een afbetalingsplan lopende of aangevraagd bij je energieleverancier.

Naast deze vier voorwaarden, zal Record Credits ook een kredietanalyse uitvoeren.

Moet ik interesten betalen als ik een betalingsuitstel aanvraag?

Ja, interesten betaal je wel. Enkel de terugbetaling van het kapitaal wordt uitgesteld.

Je kan in het klantenportaal Manage my credit nagaan hoe je maandelijkse afbetaling is opgebouwd (intrest- en kapitaalgedeelte).

Moet ik dossierkosten betalen?  

Nee, je hoeft geen dossier- of administratieve kosten te betalen.

Zijn er gevolgen voor mijn hypothecaire lening?

Je hypothecair krediet zal verlengd worden met 12 maanden.
Je zal bijgevolg gedurende de 12 maanden waarvoor betalingsuitstel van kapitaal wordt verleend bijkomende interest betalen ten opzichte van het oorspronkelijke afbetalingsplan.

Moet ik bepaalde documenten voorleggen om een betalinguitstel aan te vragen? 

We vragen je om deze documenten door te sturen zodat we de aanvraag kunnen opstarten:aalde documenten voorleggen om een betalingsuitstel aan te vragen?

een kopie van je identiteitskaart
een bewijs van het afbetalingsplan of de aanvraag ervan bij de energieleverancier.
een verklaring op eer dat er betalingsmoeilijkheden ondervonden worden door de oplopende energiefactuur, en dat het totaal roerend vermogen minder dan 10.000 euro bedraagt.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Het betalingsuitstel kan worden aangevraagd in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Hou er rekening mee dat we 10 kalenderdagen nodig hebben om je aanvraag te verwerken.

Een voorbeeld: voor betalingsuitstel van een hypothecair krediet dat op 1 november 2022 betaald moet worden, dien je ten laatste op 21 oktober 2022 een aanvraag in.

Het aanvraag formulier is live. Je kan  je aanvraag indienen  via www.managemycredit.be

Nuttige linken